Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Pidgin

Az 1970-es évek végén Craig Volker ausztrál nyelvész az ausztrál Goldcoast városában tanult egy iskolás lánytól, aki otthon, Pápua Új-Guineában németül beszélt. A nyelvész így fedezte […]

Піджин

Наприкінці 1970-х років австралійський лінгвіст Крейг Волкер навчався в австралійському місті Голдкост у школярки, яка вдома в Папуа-Новій Гвінеї розмовляла німецькою. Так лінгвіст відкрив для себе […]

Pidgin

1970’lerin sonunda Avustralyalı dilbilimci Craig Volker, Avustralya’nın Goldcoast kentinde, Papua Yeni Gine’deki evinde Almanca konuşan bir kız öğrenciden bu dili öğrendi. Dilbilimci, o zamanlar bilinmeyen ve […]

Pidžin

Na konci 70. let se australský lingvista Craig Volker učil v australském městě Goldcoast od školačky, která doma na Papui-Nové Guineji mluvila německy. Takto lingvista objevil […]

Pidgin

A finales de los años setenta, el lingüista australiano Craig Volker se enteró por una estudiante de la ciudad australiana de Goldcoast de que hablaba alemán […]

Pidgin

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja je avstralski jezikoslovec Craig Volker od študentke iz avstralskega mesta Goldcoast izvedel, da doma na Papui Novi Gvineji govori nemško. Tako […]

Akkulturáció

Az akkulturáció kifejezés a latin ad „hozzá“ és cultura „kultúra“ kifejezésekből tevődik össze, és így egy kultúrába való bevezetésként fordítható (vö. Ammon 2010, 55). A gyarmatosítás […]

Акультурація

Термін „акультурація“ складається з латинських термінів ad „до“ і cultura „культура“ і може бути перекладений як введення в культуру (див. Ammon 2010, 55). Цей термін був […]

Kültürleşme

Kültürleşme terimi Latince ad „için“ ve cultura „kültür“ terimlerinden oluşur ve bu nedenle bir kültüre giriş olarak tercüme edilebilir (bkz. Ammon 2010, 55). İngiliz ve Kuzey […]

Akulturace

Termín akulturace je složen z latinských výrazů ad „do“ a cultura „kultura“ a lze jej tedy přeložit jako uvedení do kultury (srov. Ammon 2010, 55). Zavedli […]

Aculturación

El término aculturación se compone de los términos latinos ad „hacia“ y cultura „cultura“, por lo que puede traducirse como la introducción en una cultura (cf. […]

Akulturacija

Izraz akulturacija je sestavljen iz latinskih izrazov ad „v“ in cultura „kultura“ in ga lahko prevedemo kot uvajanje v kulturo (prim. Ammon 2010, 55). Uvedli so […]

Akulturácia

Pojem akulturácia je zložený z latinských výrazov ad „do“ a cultura „kultúra“, a preto ho možno preložiť ako uvedenie do kultúry (porovnaj Ammon 2010, 55). Zaviedli […]

Anpassning

Begreppet ackulturation består av de latinska termerna ad „till“ och cultura „kultur“ och kan således översättas som introduktion till en kultur (jfr Ammon 2010, 55). Det […]

Аккультурация

Термин „аккультурация“ состоит из латинских терминов ad „к“ и cultura „культура“ и, таким образом, может быть переведен как приобщение к культуре (ср. Аммон 2010, 55). Он […]