Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Sněhová vločka

Lidé nebo organizace jsou někdy kolektivně vyloučeni kvůli diskriminačním výrokům nebo činům. Pejorativní označení sněhová vločka pak mohou kritizovaní jednotlivci nebo organizace použít k obvinění kolektivu, […]

Leitkultur (vůdčí kultura)

Pojem „Leitkultur“ (vůdčí kultura) vznikl v průběhu politických debat o integraci (Novak, 2006, 17). V roce 1996 jej zavedl politolog Bassam Tibi. Podle Tibiho vychází evropská […]

Catcalling

Catcalling je anglický termín, který v německy mluvících zemích označuje „verbální sexuální obtěžování“ na veřejných prostranstvích (Ismail 2020). V angličtině se pro fenomén catcalling často používá […]

Xenofobie

Výraz xenofobie pochází z řeckého xénos „cizinec“ a phóbos „strach“. Strach z cizího se vztahuje k odmítavým postojům a chování vůči všemu, co se jeví jako […]

Wokeness

Termín wokeness – v německém obrození – označuje komplexní povědomí o rasistické, sexistické a sociální diskriminaci. Zatím je toto slovo často instrumentalizováno konzervativci a pravicí k […]

Čtverec hodnot a čtverec vývoje

„Každá hodnota (každá ctnost, každá vůdčí zásada, každá lidská vlastnost) může plně rozvinout svůj konstruktivní účinek pouze tehdy, je-li v trvalém napětí s pozitivní protihodnotou, „sesterskou […]

Hodnoty

Průvodce hodnotami. Hodnoty utvářejí identitu. „Aby totiž člověk mohl dobrovolně a svobodně uznávat a přijímat cizí hodnoty, musí mít své vlastní. (Schopenhauer 1819) Hodnoty lze chápat […]

Světové dějiny

„Záměrem didaktiky dějepisu již není naučit žáky co nejvíce zapomenutých znalostí z pevně stanoveného kánonu. Spíše se ptá a přemýšlí o tom, jak se žáci mohou […]

Pohled na svět

Termín světový názor je odvozen z latinského termínu imago mundis (srov. Burger 2006, 2) a označuje „systém, který člověku vtisklo jeho kulturní a jazykové společenství a […]