Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Der Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Hofstede

Geert Hofstede holland kultúrakutató, szociálpszichológus, a Maastrichti Egyetem emeritus professzora a szervezeti antropológia és a nemzetközi menedzsment területén. Szakmai körökben őt tartják a statisztikán alapuló interkulturális […]

Хофстеде

Ґерт Гофстеде – голландський культуролог, соціальний психолог і почесний професор організаційної антропології та міжнародного менеджменту в Маастрихтському університеті. У професійних колах він вважається засновником статистично обґрунтованих […]

Hofstede

Geert Hofstede Hollandalı bir kültür bilimci, sosyal psikolog ve Maastricht Üniversitesi’nde örgütsel antropoloji ve uluslararası yönetim alanında emeritus profesördü. Profesyonel çevrelerde, istatistiksel temelli kültürlerarası araştırmanın kurucusu […]

Hofstede

Geert Hofstede byl nizozemský kulturolog, sociální psycholog a emeritní profesor organizační antropologie a mezinárodního managementu na Maastrichtské univerzitě. V odborných kruzích je považován za zakladatele statisticky […]

Hofstede

Geert Hofstede fue un científico cultural holandés, psicólogo social y profesor emérito de antropología organizativa y gestión internacional en la Universidad de Maastricht. En los círculos […]

Hofstede

Geert Hofstede je bil nizozemski kulturolog, socialni psiholog in zaslužni profesor organizacijske antropologije in mednarodnega menedžmenta na Univerzi v Maastrichtu. V strokovnih krogih velja za utemeljitelja […]

Hofstede

Geert Hofstede byl nizozemský kulturolog, sociální psycholog a emeritní profesor organizační antropologie a mezinárodního managementu na Maastrichtské univerzitě. V odborných kruzích je považován za zakladatele statisticky […]

Tolerance nejednoznačnosti

Interkulturní kompetence se řadí do oblasti sociálních kompetencí. Sociální kompetence umožňuje adekvátní vystupování v kulturním prostředí. Interkulturní kompetence také podporuje schopnost interakce v nekulturním prostředí. Za […]

Akulturace

Termín akulturace je složen z latinských výrazů ad „do“ a cultura „kultura“ a lze jej tedy přeložit jako uvedení do kultury (srov. Ammon 2010, 55). Zavedli […]

Ubytování

Akomodace označuje „obecný termín pro vlastnost systému dosahovat lepší adaptace a výkonnosti prostřednictvím přizpůsobení“ (Fröhlich 2010, 47). Je odvozen od latinského podstatného jména accomodatio „přizpůsobení“ (srov. […]

Affirmative Action – Pozitivní diskriminace

Termínem afirmativní akce se označují různá opatření k překonání diskriminace v „profesním a veřejném životě“ (Peters/Birkhäuser 2005, 1). Původ afirmativních opatření Původ programů afirmativních akcí spočívá […]

Lidská práva

Lidskými právy se rozumí všechna práva, která jsou vrozená každé lidské bytosti bez ohledu na původ nebo pohlaví a která nelze přiznat ani odepřít. Tvoří normativní […]

Hybridita

Model hybridity popisuje interkulturní proces, v němž dochází k reorientaci identity jedince (srov. Gugenberger 2010, 68). Termín hybridita je odvozen z latinského slova hybrida „míšenec“ a […]

Občanská společnost

Občanská společnost Pojem občanská společnost označuje formu společnosti, která se vyznačuje nezávislými sociálně a politicky angažovanými občany (srov. Duden 2020). Patří sem například činnost v klubech, sdruženích […]