Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Snöflinga

Personer eller organisationer exkluderas ibland kollektivt på grund av diskriminerande uttalanden eller handlingar. Den pejorativa termen snöflinga kan då användas av de kritiserade individerna eller organisationerna […]

Leitkultur (vägledande kultur)

Begreppet „Leitkultur“ (vägledande kultur) uppstod i samband med politiska debatter om integration (Novak, 2006, 17). Den introducerades 1996 av statsvetaren Bassam Tibi. Enligt Tibi är den […]

Catcalling

Catcalling är en engelsk term som i den tyskspråkiga världen står för „verbala sexuella trakasserier“ på offentliga platser (Ismail 2020). På engelska används också ofta termen […]

Xenofobi

Termen xenofobi kommer från grekiskans xénos „utlänning“ och phóbos „rädsla“. Med rädsla för det främmande avses avvisande attityder och beteenden gentemot allt som verkar främmande och […]

Wokeness

Termen wokeness – på tyska väckelse – beskriver en omfattande medvetenhet om rasistisk, sexistisk och social diskriminering. Samtidigt instrumentaliseras ordet ofta av konservativa och högern för […]

Värdenas kvadrat och utvecklingens kvadrat

„Varje värde (varje dygd, varje vägledande princip, varje mänsklig egenskap) kan bara utveckla sin fulla konstruktiva effekt om det står i ständig spänning till ett positivt […]

Värderingar

Vägledning för värderingar. Värderingar är identitetsskapande. „För att villigt och fritt kunna erkänna och acceptera främmande värderingar måste man ha sina egna. (Schopenhauer 1819) Värderingar kan […]

Världshistoria

„Det är inte längre historiedidaktikens avsikt att lära eleverna så mycket glömsk kunskap som möjligt ur en fast kanon. I stället frågar och tänker man på […]

Världsbild

Begreppet världsbild härstammar från den latinska termen imago mundis (jfr Burger 2006, 2) och beskriver „ett system som präglats på människan av hennes kulturella och språkliga […]