Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Pidgin

Az 1970-es évek végén Craig Volker ausztrál nyelvész az ausztrál Goldcoast városában tanult egy iskolás lánytól, aki otthon, Pápua Új-Guineában németül beszélt. A nyelvész így fedezte […]

Піджин

Наприкінці 1970-х років австралійський лінгвіст Крейг Волкер навчався в австралійському місті Голдкост у школярки, яка вдома в Папуа-Новій Гвінеї розмовляла німецькою. Так лінгвіст відкрив для себе […]

Pidgin

1970’lerin sonunda Avustralyalı dilbilimci Craig Volker, Avustralya’nın Goldcoast kentinde, Papua Yeni Gine’deki evinde Almanca konuşan bir kız öğrenciden bu dili öğrendi. Dilbilimci, o zamanlar bilinmeyen ve […]

Pidžin

Na konci 70. let se australský lingvista Craig Volker učil v australském městě Goldcoast od školačky, která doma na Papui-Nové Guineji mluvila německy. Takto lingvista objevil […]

Pidgin

A finales de los años setenta, el lingüista australiano Craig Volker se enteró por una estudiante de la ciudad australiana de Goldcoast de que hablaba alemán […]

Pidgin

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja je avstralski jezikoslovec Craig Volker od študentke iz avstralskega mesta Goldcoast izvedel, da doma na Papui Novi Gvineji govori nemško. Tako […]

Pidżyn

Pod koniec lat 70. australijski lingwista Craig Volker dowiedział się od studentki z australijskiego miasta Goldcoast, że w domu w Papui Nowej Gwinei mówiła ona po […]

Postkolonializm

Z jednej strony postkolonializm odnosi się do okresu od zakończenia kolonialnych rządów obcych i wynikających z nich konstelacji na poziomie kulturowym, społecznym i politycznym (por. Hegerfeldt […]

Inność

Termin „othering“ pochodzi od angielskiego słowa „other“, które oznacza „inny“. charakter. W języku niemieckim można to przetłumaczyć jako „Jemanden anders(artig) machen“. W literaturze jest to również […]

Neonazizm

Definicja Termin „neonazizm“ odnosi się do grupy politycznej, której główną cechą jest „dążenie (po 1945 r.) do odrodzenia narodowego socjalizmu“. Głównymi cechami ideologii tej grupy są […]

Nacjonalizm

Przed międzynarodowymi meczami piłki nożnej odgrywane są hymny narodowe, niezliczeni kibice śpiewają żarliwie na całe gardło, ubierając się w barwy swojej drużyny. Być dumnym z własnego […]

Mit

Termin mit pochodzi od starożytnego greckiego słowa mýthos „bajka, słowo, mowa, legenda, opowieść“ i ma silnie symboliczne znaczenie (por. Duden 2015, 1113). Trudno jest znaleźć definicję […]

Metawrażliwość

Metawrażliwość opisuje kompetencje do empatycznego rozpoznawania konfliktu komunikacyjnego i rozwiązywania go pośrednio, na przykład poprzez zmianę własnego zachowania komunikacyjnego. Warunkiem wstępnym jest wyczucie sygnałów werbalnych i […]

Mentalność

Termin mentalność wywodzi się z łaciny (mens „dotyczący umysłu“). W języku potocznym, zgodnie ze słownikiem Dudena, odnosi się do „rodzaju umysłu i ducha“ lub „szczególnego sposobu […]

Wielojęzyczność

Wielojęzyczność – lub wielojęzyczność – odnosi się do umiejętności mówienia lub rozumienia kilku (różnych) języków (Duden 2018). „Te różnorodne języki obejmują nie tylko języki urzędowe, ale […]