Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Płatek śniegu

Ludzie lub organizacje są czasami zbiorowo wykluczani z powodu dyskryminujących wypowiedzi lub działań. Pejoratywny termin „płatek śniegu“ może być następnie użyty przez krytykowane osoby lub organizacje, […]

Leitkultur (kultura przewodnia)

Termin „Leitkultur“ (kultura przewodnia) pojawił się w trakcie debat politycznych na temat integracji (Novak, 2006, 17). Został on wprowadzony w 1996 roku przez politologa Bassama Tibiego. […]

Catcalling

Catcalling to angielski termin, który w świecie niemieckojęzycznym oznacza „werbalne molestowanie seksualne“ w przestrzeni publicznej (Ismail 2020). W języku angielskim termin street harassment jest również często […]

Ksenofobia

Termin ksenofobia pochodzi od greckiego xénos „cudzoziemiec“ i phóbos „strach“. Strach przed obcymi odnosi się do odrzucania postaw i zachowań wobec wszystkiego, co wydaje się obce […]

Wokeness

Termin wokeness – w niemieckim odrodzeniu – opisuje kompleksową świadomość rasistowskiej, seksistowskiej i społecznej dyskryminacji. Tymczasem słowo to jest często wykorzystywane przez konserwatystów i prawicę do […]

Kwadrat wartości i kwadrat rozwoju

„Każda wartość (każda cnota, każda zasada przewodnia, każda ludzka cecha) może rozwinąć swój pełny konstruktywny efekt tylko wtedy, gdy jest w stałym napięciu z pozytywną przeciwwartością, […]

Wartości

Przewodnik po wartościach. Wartości kształtują tożsamość. „Aby dobrowolnie i swobodnie uznawać i akceptować obce wartości, trzeba mieć własne“. (Schopenhauer 1819) Wartości można rozumieć jako przekonania lub […]

Historia świata

„Dydaktyka historii nie ma już na celu nauczenia uczniów jak największej ilości zapomnianej i odpornej wiedzy z ustalonego kanonu. Raczej pyta i myśli o tym, w […]

Światopogląd

Termin światopogląd pochodzi od łacińskiego terminu imago mundis (por. Burger 2006, 2) i opisuje „system odciśnięty na człowieku przez jego wspólnotę kulturową i językową i zwykle […]