Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Lumehelbeke

Inimesed või organisatsioonid on mõnikord diskrimineerivate avalduste või tegevuste tõttu kollektiivselt tõrjutud. Kritiseeritud isikud või organisatsioonid võivad siis kasutada halvustavat terminit lumehelbeke, et süüdistada neid välistavat […]

Leitkultur (juhtimiskultuur)

Mõiste „Leitkultur“ (juhtkultuur) tekkis integratsioonialaste poliitiliste arutelude käigus (Novak, 2006, 17). Selle võttis 1996. aastal kasutusele politoloog Bassam Tibi. Tibi sõnul põhineb Euroopa juhtkultuur lääne liberaalsel […]

Catcalling

Catcalling on ingliskeelne termin, mis tähendab saksakeelses maailmas „verbaalset seksuaalset ahistamist“ avalikus ruumis (Ismail 2020). Inglise keeles kasutatakse catcalling’i nähtuse kohta sageli ka terminit street harassment, […]

Ksenofoobia

Termin ksenofoobia tuleneb kreeka keelest xénos „võõras“ ja phóbos „hirm“. Hirm võõraste ees viitab tõrjuvatele hoiakutele ja käitumisele kõige suhtes, mis tundub võõras ja mida tajutakse […]

Wokeness

Mõiste wokeness – saksa taaselustuses – kirjeldab igakülgset teadlikkust rassistlikust, seksistlikust ja sotsiaalsest diskrimineerimisest. Samal ajal instrumentaliseerivad konservatiivid ja parempoolsed seda sõna sageli vasakpoolsete eesmärkide ja […]

Väärtuste ruut ja arengu ruut

„Iga väärtus (iga voorus, iga juhtpõhimõte, iga inimlik omadus) saab oma täielikku konstruktiivset mõju arendada ainult siis, kui see on püsivas pinges positiivse vastusväärtusega, „õe voorusega“. […]

Väärtused

Väärtuste juhend. Väärtused on identiteedi kujundavad. „Sest selleks, et vabatahtlikult ja vabalt tunnustada ja aktsepteerida võõraid väärtusi, peavad olema omad. (Schopenhauer 1819) Väärtusi võib mõista kui […]

Maailma ajalugu

„Ajaloodidaktika eesmärk ei ole enam õpetada õpilastele võimalikult palju unustuskindlaid teadmisi kindlast kaanonist. Pigem küsitakse ja mõeldakse selle üle, kuidas õpilased saavad õppida koolis neile olulisi […]

Maailmavaade

Mõiste maailmavaade tuleneb ladinakeelsest terminist imago mundis (vt Burger 2006, 2) ja kirjeldab „süsteemi, mille on inimesele sissepressinud tema kultuuriline ja keeleline kogukond ja mida ta […]