Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Masculinisme/Hegemonische mannelijkheid

Masculinisme en hegemoniale mannelijkheid zijn de namen van een stroming en tegelijkertijd termen van genderstudies. Ze verwijzen naar de relaties tussen mannen en vrouwen, maar ook […]

Cultuur met een lage context

Een context verwijst naar de „omstandigheden waarin een gebeurtenis, situatie of idee wordt begrepen.“ (cf. Oxford Dictionary 2018) Het woord komt uit het Latijn en betekent […]

Lingua franca

De term is samengesteld uit het Latijnse ‚lingua‘ voor ‚tong‘ of ‚taal‘ en ‚franca‘, dat ofwel kan worden opgevat als ‚vrij‘ of ‚open‘ of, in verwijzing […]

Culturele sfeer

Het neologisme cultuursfeer is een samenstelling van de term cultuur en de geometrische lichaamssfeer en is terug te voeren op Herder. Herder verwijst ook naar dit […]

Culturele normen

Volgens Thomas zijn culturele normen de centrale kenmerken van een cultuur. Ze functioneren als een oriëntatiesysteem voor waarneming, denken en handelen. Het zijn verwachtingen van gedrag […]

Cultuurschokgolf

De term cultuurschok werd in de jaren 1960 bedacht door de Amerikaanse antropoloog Kalvero Oberg. In zijn essay Practical Anthropology keek Oberg naar de ervaringen van […]

Concept van culturele aardedelen

Het concept culturele aardedelen beschrijft een ruimtelijke verdeling van de aarde in verschillende culturele gebieden, die wordt uitgevoerd op basis van gedefinieerde kenmerken. Volgens Newig, een […]

Cultureel geheugen

Assmann en Assmann definiëren cultureel geheugen vanuit het perspectief van culturele studies als „de traditie in ons, […] de teksten, beelden en riten die in de […]

Culturele nabootsing

Culturele nabootsing beschrijft een gedeeltelijke, oppervlakkige aanpassing van migranten aan hun nieuwe culturele omgeving om te ontsnappen aan negatieve stigma’s en de bijbehorende gevaren. De oorspronkelijke […]