Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Düşük Bağlamlı Kültür

Bağlam, „bir olayın, durumun veya fikrin anlaşıldığı koşulları“ ifade eder. (bkz. Oxford Dictionary 2018) Kelime Latince’den gelmektedir ve „bir araya getirmek“ veya „bağlantı kurmak“ anlamına gelmektedir […]

Lingua franca

Terim Latince ‚dil‘ ya da ‚dil‘ anlamına gelen ‚lingua‘ ve ‚özgür‘ ya da ‚açık‘ olarak anlaşılabilen ya da doğrulanabilir ilk Lingua Franca’ya atıfla ‚Frankonca‘ olarak çevrilebilen […]

Kültür alanı

Kültür küresi neolojizmi, kültür terimi ile geometrik beden küresinin bir bileşimidir ve Herder’e kadar uzanmaktadır. Herder bu açıklayıcı modele „kültürlerin küre modeli“ olarak da atıfta bulunmaktadır. […]

Kültürel standartlar

Thomas’a göre kültürel standartlar bir kültürün merkezi özellikleridir. Bir algı, düşünce ve eylem yönlendirme sistemi olarak işlev görürler. Bunlar, bir kültürün üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan davranış […]

Kültür şoku dalgası

Kültür şoku terimi 1960’larda Amerikalı antropolog Kalvero Oberg tarafından ortaya atılmıştır. Oberg, Practical Anthropology (Pratik Antropoloji) adlı makalesinde bir sömestrini yurtdışında geçiren öğrencilerin deneyimlerini incelemiştir. Yabancı […]

Kültürel yeryüzü bölünmesi kavramı

Kültürel yeryüzü parçası kavramı, yeryüzünün tanımlanmış özellikler temelinde gerçekleştirilen farklı kültürel alanlara mekansal olarak bölünmesini tanımlamaktadır. Bir coğrafya didaktisyeni olan Newig’e göre kültürel yeryüzü parçaları, „doğal […]

Kültürel hafıza

Assmann ve Assmann kültürel çalışmalar perspektifinden kültürel belleği „içimizdeki gelenek, […] nesiller boyunca, yüzyıllar boyunca, hatta bazı durumlarda bin yıllarca tekrarlanarak katılaşmış ve zaman ve tarih […]

Kültürel taklitçilik

Kültürel taklitçilik, göçmenlerin olumsuz damgalardan ve buna bağlı tehlikelerden kaçmak için yeni kültürel çevrelerine kısmi ve yüzeysel adaptasyonunu tanımlamaktadır. Asimilasyonda olduğu gibi orijinal kültürel etkiler terk […]