Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Сніжинка

Люди або організації іноді колективно виключаються через дискримінаційні заяви або дії. Принизливий термін „сніжинка“ може бути використаний критикованими особами чи організаціями для звинувачення колективу, який їх […]

Rasszizmus

A faj szó etimológiája nem egyértelmű. A latinból három lehetőség a ratio „természet, lényeg“, radix „gyökér“ vagy generatio „nemzés“ szóból való származtatása. Valamennyi változat összeegyeztethető a […]

Расизм

Етимологія слова „раса“ не зовсім зрозуміла. Три варіанти з латинської мови є похідними від слова ratio „природа, сутність“, radix „корінь“ або generatio „породження“. Усі варіанти можна […]

Irkçılık

Irk kelimesinin etimolojisi net değildir. Latince’den gelen üç olasılık ratio „doğa, öz“, radix „kök“ veya generatio „üreme“ kelimelerinin türevleridir. Tüm varyantlar, terimin bugünkü anlayışıyla uzlaştırılabilir. Irkçılık […]

Rasismus

Etymologie slova rasa není jasná. Tři možnosti z latiny jsou odvozeniny slova ratio „povaha, podstata“, radix „kořen“ nebo generatio „plození“. Všechny varianty lze sladit s dnešním […]

Racismo

La etimología de la palabra raza no está clara. Tres posibilidades del latín son las derivaciones de la palabra ratio „naturaleza, esencia“, radix „raíz“ o generatio […]

Rasizem

Etimologija besede rasa ni jasna. Tri možnosti iz latinščine so izpeljanke besed ratio „narava, bistvo“, radix „korenina“ ali generatio „razmnoževanje“. Vse različice je mogoče uskladiti z […]

Rasizmus

Etymológia slova rasa nie je jasná. Tri možnosti z latinčiny sú odvodeniny slova ratio „povaha, podstata“, radix „koreň“ alebo generatio „plodenie“. Všetky varianty sa dajú zosúladiť […]

Rasism

Etymologin för ordet ras är inte klarlagd. Tre möjligheter från latin är härledningarna av ordet ratio „natur, väsen“, radix „rot“ eller generatio „fortplantning“. Alla varianter kan […]

Расизм

Этимология слова „раса“ неясна. Возможны три варианта происхождения слова: от латинского ratio – „природа, сущность“, radix – „корень“ или generatio – „порождение“. Все варианты можно согласовать […]