Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Pidgin

Az 1970-es évek végén Craig Volker ausztrál nyelvész az ausztrál Goldcoast városában tanult egy iskolás lánytól, aki otthon, Pápua Új-Guineában németül beszélt. A nyelvész így fedezte […]

Піджин

Наприкінці 1970-х років австралійський лінгвіст Крейг Волкер навчався в австралійському місті Голдкост у школярки, яка вдома в Папуа-Новій Гвінеї розмовляла німецькою. Так лінгвіст відкрив для себе […]

Pidgin

1970’lerin sonunda Avustralyalı dilbilimci Craig Volker, Avustralya’nın Goldcoast kentinde, Papua Yeni Gine’deki evinde Almanca konuşan bir kız öğrenciden bu dili öğrendi. Dilbilimci, o zamanlar bilinmeyen ve […]

Pidžin

Na konci 70. let se australský lingvista Craig Volker učil v australském městě Goldcoast od školačky, která doma na Papui-Nové Guineji mluvila německy. Takto lingvista objevil […]

Pidgin

A finales de los años setenta, el lingüista australiano Craig Volker se enteró por una estudiante de la ciudad australiana de Goldcoast de que hablaba alemán […]

Pidgin

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja je avstralski jezikoslovec Craig Volker od študentke iz avstralskega mesta Goldcoast izvedel, da doma na Papui Novi Gvineji govori nemško. Tako […]

Diszkrimináció

A diszkrimináció a latin discriminare igéből származik, amelynek jelentése „elkülöníteni“ és „elkülöníteni“. A kifejezés az emberek elkülönítésére és lealacsonyítására utal egyéni vagy csoportspecifikus jellemzők alapján (vö. […]

Дискримінація

Дискримінація походить від латинського дієслова discriminare, що означає „відокремлювати“, „розділяти“. Цей термін означає відокремлення та приниження людей на основі індивідуальних або групових характеристик (див. Duden 2016, […]

Ayrımcılık

Ayrımcılık Latince discriminare fiilinden türetilmiş olup „ayırmak“ ve „ayrıştırmak“ anlamına gelmektedir. Bu terim, insanların bireysel veya gruba özgü özellikler temelinde ayrıştırılması ve aşağılanması anlamına gelmektedir (bkz. […]

Diskriminace

Diskriminace je odvozena od latinského slovesa discriminare, které znamená „oddělovat“ a „segregovat“. Tento pojem označuje segregaci a ponižování lidí na základě individuálních nebo skupinově specifických charakteristik […]

Discriminación

Discriminación deriva del verbo latino discriminare, que significa „separar“ y „segregar“. El término hace referencia a la segregación y degradación de las personas sobre la base […]

Diskriminacija

Diskriminacija izhaja iz latinskega glagola discriminare, ki pomeni „ločiti“ in „segregirati“. Izraz se nanaša na ločevanje in poniževanje ljudi na podlagi značilnosti posameznika ali skupine (prim. […]

Diskriminácia

Diskriminácia je odvodená od latinského slovesa discriminare, ktoré znamená „oddeľovať“ a „segregovať“. Tento pojem sa vzťahuje na segregáciu a degradáciu ľudí na základe individuálnych alebo skupinovo […]

Diskriminering

Diskriminering härstammar från det latinska verbet discriminare, som betyder „att skilja åt“ och „att segregera“. Termen syftar på segregering och degradering av människor på grundval av […]

Дискриминация

Дискриминация происходит от латинского глагола discriminare, что означает „разделять“ и „сегрегация“. Этот термин относится к сегрегации и деградации людей на основе индивидуальных или групповых характеристик (ср. […]