Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Der Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Hofstede

Geert Hofstede holland kultúrakutató, szociálpszichológus, a Maastrichti Egyetem emeritus professzora a szervezeti antropológia és a nemzetközi menedzsment területén. Szakmai körökben őt tartják a statisztikán alapuló interkulturális […]

Хофстеде

Ґерт Гофстеде – голландський культуролог, соціальний психолог і почесний професор організаційної антропології та міжнародного менеджменту в Маастрихтському університеті. У професійних колах він вважається засновником статистично обґрунтованих […]

Hofstede

Geert Hofstede Hollandalı bir kültür bilimci, sosyal psikolog ve Maastricht Üniversitesi’nde örgütsel antropoloji ve uluslararası yönetim alanında emeritus profesördü. Profesyonel çevrelerde, istatistiksel temelli kültürlerarası araştırmanın kurucusu […]

Hofstede

Geert Hofstede byl nizozemský kulturolog, sociální psycholog a emeritní profesor organizační antropologie a mezinárodního managementu na Maastrichtské univerzitě. V odborných kruzích je považován za zakladatele statisticky […]

Hofstede

Geert Hofstede fue un científico cultural holandés, psicólogo social y profesor emérito de antropología organizativa y gestión internacional en la Universidad de Maastricht. En los círculos […]

Hofstede

Geert Hofstede je bil nizozemski kulturolog, socialni psiholog in zaslužni profesor organizacijske antropologije in mednarodnega menedžmenta na Univerzi v Maastrichtu. V strokovnih krogih velja za utemeljitelja […]

Hofstede

Geert Hofstede var en hollandsk kulturforsker, socialpsykolog og professor emeritus i organisatorisk antropologi og international ledelse ved Maastricht Universitet. I fagkredse betragtes han som grundlæggeren af […]

Tolerance over for tvetydighed

Interkulturel kompetence er klassificeret inden for området social kompetence. Social kompetence gør det muligt at optræde hensigtsmæssigt i det kulturelle miljø. Interkulturel kompetence fremmer også evnen […]

Tilpasning

Begrebet akkulturation er sammensat af de latinske udtryk ad „til“ og cultura „kultur“ og kan således oversættes som introduktion til en kultur (jf. Ammon 2010, 55). […]

Indkvartering

Tilpasning er „den generelle betegnelse for et systems evne til at opnå forbedret tilpasning og ydeevne gennem justeringer“ (Fröhlich 2010, 47). Det er afledt af det […]

Affirmative Action – Positiv særbehandling

Begrebet positiv særbehandling anvendes til at beskrive forskellige foranstaltninger til at overvinde forskelsbehandling i „det professionelle og offentlige liv“ (Peters/Birkhäuser 2005, 1). Oprindelse af Affirmative Action […]

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er alle de rettigheder, der er medfødte for ethvert menneske uanset oprindelse eller køn, og som hverken kan tildeles eller nægtes. De udgør det normative […]

Sproget som nøglen til verden

Sproget som nøglen til verden John Locke skrev i 1690, at sproget er det vigtigste „redskab og fælles bånd i samfundet“. Sproget kan sammenlignes med en […]

Hybriditet

Modellen for hybriditet beskriver en interkulturel proces, hvor der sker en omorientering af individets identitet (jf. Gugenberger 2010, 68). Begrebet hybriditet er afledt af det latinske […]

Civilsamfundet

Civilsamfundet Udtrykket civilsamfund henviser til en samfundsform, der er kendetegnet ved uafhængige socialt og politisk engagerede borgere (jf. Duden 2020). Dette omfatter f.eks. aktiviteter i klubber, foreninger […]