Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Lumihiutale

Ihmiset tai organisaatiot suljetaan joskus kollektiivisesti ulkopuolelle syrjivien lausuntojen tai toimien vuoksi. Tällöin kritisoidut henkilöt tai organisaatiot voivat käyttää halventavaa termiä lumihiutale syyttääkseen heitä poissulkevaa kollektiivia […]

Leitkultur (ohjaava kulttuuri)

Termi „Leitkultur“ (ohjaava kulttuuri) syntyi kotouttamista koskevien poliittisten keskustelujen yhteydessä (Novak, 2006, 17). Sen otti käyttöön vuonna 1996 valtiotieteilijä Bassam Tibi. Tibin mukaan eurooppalainen johtokulttuuri perustuu […]

Catcalling

Catcalling on englanninkielinen termi, joka saksankielisessä maailmassa tarkoittaa „sanallista seksuaalista häirintää“ julkisissa tiloissa (Ismail 2020). Englannin kielessä catcalling-ilmiöstä käytetään usein myös termiä street harassment, vaikka se […]

Muukalaisviha

Termi muukalaisviha tulee kreikan sanoista xénos „ulkomaalainen“ ja phóbos „pelko“. Ulkomaalaisuuden pelko viittaa torjuviin asenteisiin ja käyttäytymiseen kaikkea sellaista kohtaan, joka vaikuttaa vieraalta ja joka koetaan […]

Wokeness

Termi wokeness – saksalaisessa herätysliikkeessä – kuvaa kattavaa tietoisuutta rasistisesta, seksistisestä ja sosiaalisesta syrjinnästä. Samaan aikaan konservatiivit ja oikeisto käyttävät sanaa usein välineenä vasemmiston tavoitteiden ja […]

Arvojen neliö ja kehityksen neliö

„Jokainen arvo (jokainen hyve, jokainen ohjaava periaate, jokainen inhimillinen ominaisuus) voi kehittää täyden rakentavan vaikutuksensa vain, jos se on jatkuvassa jännitteessä positiivisen vasta-arvon, ’sisarhyveen‘ kanssa. Ilman […]

Arvot

Arvojen opas. Arvot ovat identiteettiä muokkaavia. „Jotta voi vapaaehtoisesti ja vapaasti tunnustaa ja hyväksyä vieraita arvoja, on oltava omat arvot. (Schopenhauer 1819) Arvot voidaan ymmärtää vakaumuksina […]

maailmanhistoria

„Historian didaktiikan tarkoituksena ei enää ole opettaa oppilaille mahdollisimman paljon unohdettua ja kestävää tietoa kiinteästä kaanonista. Pikemminkin kysytään ja pohditaan, miten oppilaat voivat oppia koulussa heille […]

Maailmankatsomus

Termi maailmankatsomus on johdettu latinankielisestä termistä imago mundis (vrt. Burger 2006, 2), ja se kuvaa „kulttuuri- ja kieliyhteisön ihmiseen painamaa ja yleensä ihmisen reflektoimatonta järjestelmää, jonka […]