Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Сніжинка

Люди або організації іноді колективно виключаються через дискримінаційні заяви або дії. Принизливий термін „сніжинка“ може бути використаний критикованими особами чи організаціями для звинувачення колективу, який їх […]

Snøfnugg

Noen ganger ekskluderes personer eller organisasjoner kollektivt på grunn av diskriminerende uttalelser eller handlinger. Det nedsettende begrepet snøfnugg kan da brukes av de kritiserte individene eller […]

Leitkultur (ledende kultur)

Begrepet „Leitkultur“ oppstod i forbindelse med politiske debatter om integrering (Novak, 2006, 17). Det ble introdusert i 1996 av statsviteren Bassam Tibi. Ifølge Tibi er den […]

Catcalling

Catcalling er et engelsk begrep som i den tyskspråklige verden står for „verbal seksuell trakassering“ i det offentlige rom (Ismail 2020). På engelsk brukes også ofte […]

Fremmedfrykt

Begrepet xenofobi kommer fra gresk xénos „den fremmede“ og phóbos „frykt“. Frykt for det fremmede refererer til avvisende holdninger og atferd overfor alt som virker fremmed […]

Wokeness

Begrepet wokeness – i tysk revival – beskriver en omfattende bevissthet om rasistisk, sexistisk og sosial diskriminering. Samtidig blir ordet ofte instrumentalisert av konservative og høyresiden […]

Verdienes kvadrat og utviklingens kvadrat

„Enhver verdi (enhver dyd, ethvert ledende prinsipp, enhver menneskelig egenskap) kan bare utvikle sin fulle konstruktive effekt hvis den står i et vedvarende spenningsforhold til en […]

Verdier

Veiledning om verdier. Verdier er identitetsskapende. „For for å kunne anerkjenne og akseptere fremmede verdier frivillig og fritt, må man ha sine egne. (Schopenhauer 1819) Verdier […]

Verdenshistorie

„Historiedidaktikkens intensjon er ikke lenger å lære elevene mest mulig glemselresistent kunnskap fra en fast kanon. Snarere handler det om å spørre og tenke over hvordan […]

Verdensbilde

Begrepet verdensbilde er avledet av det latinske begrepet imago mundis (jf. Burger 2006, 2) og beskriver „et system som er innprentet i mennesket av det kulturelle […]