Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Snehová vločka

Ľudia alebo organizácie sú niekedy kolektívne vylučovaní kvôli diskriminačným výrokom alebo činom. Pejoratívny výraz snehová vločka môžu potom kritizovaní jednotlivci alebo organizácie použiť na obvinenie kolektívu, […]

Leitkultur (vodiaca kultúra)

Pojem „Leitkultur“ (usmerňujúca kultúra) vznikol v priebehu politických diskusií o integrácii (Novak, 2006, 17). V roku 1996 ho zaviedol politológ Bassam Tibi. Podľa Tibiho je európska […]

Catcalling

Catcalling je anglický termín, ktorý v nemecky hovoriacich krajinách označuje „verbálne sexuálne obťažovanie“ na verejných priestranstvách (Ismail 2020). V angličtine sa pre fenomén catcalling často používa […]

Xenofóbia

Pojem xenofóbia pochádza z gréckeho xénos „cudzinec“ a phóbos „strach“. Strach z cudzieho sa vzťahuje na odmietavé postoje a správanie voči všetkému, čo sa javí ako […]

Wokeness

Termín wokeness – v nemeckom obrodení – označuje komplexné povedomie o rasistickej, sexistickej a sociálnej diskriminácii. Pritom toto slovo je často inštrumentalizované konzervatívcami a pravicou na […]

Štvorec hodnôt a štvorec vývoja

„Každá hodnota (každá cnosť, každá vedúca zásada, každá ľudská vlastnosť) môže rozvinúť svoj plný konštruktívny účinok len vtedy, ak je v trvalom napätí s pozitívnou protihodnotou, […]

Hodnoty

Sprievodca hodnotami. Hodnoty formujú identitu. „Aby totiž človek mohol dobrovoľne a slobodne uznávať a prijímať cudzie hodnoty, musí mať svoje vlastné. (Schopenhauer 1819) Hodnoty možno chápať […]

Svetové dejiny

„Zámerom didaktiky dejepisu už nie je naučiť žiakov čo najviac zabudnutých poznatkov z pevne stanoveného kánonu. Skôr sa pýta a premýšľa o tom, ako si žiaci […]

Pohľad na svet

Pojem svetonázor je odvodený z latinského termínu imago mundis (porov. Burger 2006, 2) a označuje „systém, ktorý človeku vtlačilo jeho kultúrne a jazykové spoločenstvo a ktorý […]