Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Masculinism/Masculinitatea egocentrică

Masculinismul și masculinitatea hegemonică sunt denumirile unei mișcări și, în același timp, termeni ai studiilor de gen. Ele se referă la relațiile dintre bărbați și femei, […]

Cultura de context scăzut

Un context se referă la „circumstanțele în care este înțeles un eveniment, o situație sau o idee“. (cf. Dicționar Oxford 2018) Cuvântul provine din latină și […]

Lingua franca

Termenul este compus din latinescul „lingua“ pentru „limbă“ sau „limbă“ și „franca“, care poate fi înțeles fie ca „liber“ sau „deschis“, fie, cu referire la prima […]

Sfera culturii

Neologismul „sfera culturii“ este o compunere a termenului cultură și a termenului geometric „sfera corpului“ și poate fi urmărit până la Herder. Herder se referă, de […]

Standarde culturale

Potrivit lui Thomas, standardele culturale sunt caracteristicile centrale ale unei culturi. Ele funcționează ca un sistem de orientare a percepției, gândirii și acțiunii. Ele reprezintă așteptări […]

Val de șoc cultural

Termenul de șoc cultural a fost inventat de antropologul american Kalvero Oberg în anii 1960. În eseul său Practical Anthropology, Oberg a analizat experiențele studenților care […]

Conceptul de diviziune culturală a pământului

Conceptul de împărțire culturală a pământului descrie o divizare spațială a pământului în diferite zone culturale, care se realizează pe baza unor caracteristici definite. Potrivit lui […]

Memoria culturală

Assmann și Assmann definesc memoria culturală din perspectiva studiilor culturale ca fiind „tradiția din noi, […] textele, imaginile și ritualurile care s-au întărit de-a lungul generațiilor, […]

Imitația culturală

Mimetismul cultural descrie o adaptare parțială și superficială a migranților la noul lor mediu cultural pentru a scăpa de stigmatizările negative și de pericolele asociate. Influențele […]