Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Maszkulinizmus/hegemón maszkulinitás

A maszkulinizmus és a hegemón maszkulinitás egy mozgalom és egyúttal a gender studies fogalmai. A férfiak és nők közötti, de a férfiak egymás közötti viszonyára is […]

Маскулінізм/гегемонічна маскулінність

Маскулінізм і гегемоністична маскулінність – це назви руху і водночас терміни гендерних досліджень. Вони стосуються відносин між чоловіками та жінками, а також відносин між самими чоловіками. […]

Maskülinizm/Hegemonik Erkeklik

Maskülinizm ve hegemonik erkeklik bir hareketin isimleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimleridir. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra erkeklerin kendi aralarındaki ilişkilere de […]

Maskulinismus/Hegemonická maskulinita

Maskulinismus a hegemonní maskulinita jsou názvy hnutí a zároveň termíny genderových studií. Odkazují na vztahy mezi muži a ženami, ale také na vztahy mezi muži navzájem. […]

Masculinismo/Masculinidad hegemónica

Masculinismo y masculinidad hegemónica son los nombres de un movimiento y al mismo tiempo términos de los estudios de género. Se refieren a las relaciones entre […]

Maskulinizem/Hegemonska moškost

Maskulinizem in hegemonska moškost sta poimenovanji gibanja in hkrati termina študij spolov. Nanašata se na odnose med moškimi in ženskami, pa tudi na odnose med samimi […]

Maskulinisms/Hegemoniskā vīrišķība

Maskulinisms un hegemoniskā maskulinitāte ir kustības nosaukumi un vienlaikus arī dzimtes studiju termini. Tie attiecas ne tikai uz attiecībām starp vīriešiem un sievietēm, bet arī uz […]

Zema konteksta kultūra

Konteksts ir „apstākļi, kādos tiek saprasts notikums, situācija vai ideja“. (sk. Oksfordas vārdnīcu, 2018) Vārds cēlies no latīņu valodas un nozīmē „salīmēt kopā“ vai „izveidot savienojumu“ […]

Lingua franca

Šis termins sastāv no latīņu valodas „lingua“, kas nozīmē „valoda“, un „franca“, ko var saprast kā „brīvs“ vai „atvērts“, vai arī, atsaucoties uz pirmo pārbaudāmo Lingua […]

Kultūras sfēra

Neoloģisms kultūras sfēra radies no termina kultūra un ģeometriskā ķermeņa sfēra, un tā izcelsme meklējama jau Herdera laikā. Herders šo ilustratīvo modeli dēvē arī par „kultūru […]

Kultūras standarti

Pēc Tomasa domām, kultūras standarti ir kultūras galvenās iezīmes. Tie darbojas kā uztveres, domāšanas un rīcības orientācijas sistēma. Tās ir uzvedības gaidas, kas ir kopīgas lielākajai […]

Kultūras šoka vilnis

Terminu „kultūršoks“ 20. gadsimta 60. gados lietoja amerikāņu antropologs Kalvero Obergs. Savā esejā „Praktiskā antropoloģija“ Obergs aplūkoja to studentu pieredzi, kuri pavadīja semestri ārzemēs. Viņš analizēja […]

Zemes kultūras dalījuma koncepcija

Kultūras zemes dalījuma koncepcija apraksta zemes telpisko dalījumu dažādās kultūras zonās, kas tiek veikts, pamatojoties uz noteiktām pazīmēm. Saskaņā ar ģeogrāfijas didaktiķi Ņūigu (Newig, 1999) kultūras […]

Kultūras atmiņa

Kultūras atmiņu no kultūras studiju perspektīvas Asmans un Asmane definē kā „tradīciju mūsos, […] tekstus, tēlus un rituālus, kas no paaudzes paaudzē, gadsimtos, dažos gadījumos pat […]

Kultūras atdarināšana

Kultūras mīmikrija apraksta migrantu daļēju, virspusēju pielāgošanos jaunajai kultūras videi, lai izvairītos no negatīvām stigmām un ar tām saistītajām briesmām. Sākotnējā kultūras ietekme netiek atmesta, kā […]