Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Snežinke

Ljudje ali organizacije so včasih kolektivno izključeni zaradi diskriminatornih izjav ali dejanj. S slabšalnim izrazom snežinka lahko kritizirani posamezniki ali organizacije obtožijo kolektiv, ki jih je […]

Leitkultur (vodilna kultura)

Izraz „Leitkultur“ (vodilna kultura) se je pojavil v političnih razpravah o integraciji (Novak, 2006, 17). Leta 1996 ga je uvedel politolog Bassam Tibi. Po Tibijevem mnenju […]

Catcalling

Catcalling je angleški izraz, ki v nemško govorečem svetu pomeni „verbalno spolno nadlegovanje“ v javnih prostorih (Ismail 2020). V angleščini se za pojav catcalling pogosto uporablja […]

Ksenofobija

Izraz ksenofobija izhaja iz grških besed xénos „tujec“ in phóbos „strah“. Strah pred tujim se nanaša na odklonilen odnos in vedenje do vsega, kar se zdi […]

Wokeness

Izraz vokeness – v nemškem revivalu – opisuje celovito zavedanje rasistične, seksistične in družbene diskriminacije. Medtem to besedo pogosto instrumentalizirajo konservativci in desnica, da bi očrnili […]

Kvadrat vrednosti in kvadrat razvoja

„Vsaka vrednota (vsaka vrlina, vsako vodilno načelo, vsaka človeška lastnost) lahko razvije svoj polni konstruktivni učinek le, če je v trajni napetosti s pozitivno nasprotno vrednoto, […]

Vrednosti

Vodnik po vrednotah. Vrednote oblikujejo identiteto. „Kajti da bi lahko prostovoljno in svobodno priznavali in sprejemali tuje vrednote, moramo imeti svoje lastne. (Schopenhauer 1819) Vrednote lahko […]

Svetovna zgodovina

„Namen didaktike zgodovine ni več naučiti učence čim več pozabljenega znanja iz ustaljenega kanona. Raje se sprašuje in razmišlja o tem, kako lahko učenci v šoli […]

Pogled na svet

Izraz svetovni nazor izhaja iz latinskega izraza imago mundis (prim. Burger 2006, 2) in opisuje „sistem, ki ga človeku vtisne njegova kulturna in jezikovna skupnost in […]