Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Interkulturalitás

A gyermek kulturális megértés nélkül születik – azaz a „kultúra“ olyasvalami, amit meg kell tanulni. A társadalmi kapcsolatok, a társadalmi események, az intézmények és az anyagilag […]

Міжкультурність

Дитина народжується без розуміння культури, тобто „культура“ – це те, чого треба навчитися. Через соціальні контакти, соціальні явища, інституції та матеріальний світ у дитини формуються суб’єктивні […]

Kültürlerarasılık

Bir çocuk kültürel anlayışa sahip olmadan doğar – yani ‚kültür‘ öğrenilmesi gereken bir şeydir. Sosyal temaslar, sosyal olaylar, kurumlar ve maddi olarak etkilenen bir dünya aracılığıyla […]

Interkulturalita

Dítě se rodí bez kulturního porozumění, tj. „kultura“ je něco, co se musí naučit. Prostřednictvím sociálních kontaktů, společenských událostí, institucí a materiálně ovlivněného světa se u […]

Interculturalidad

Un niño nace sin comprensión cultural, es decir, la „cultura“ es algo que hay que aprender. A través de contactos sociales, acontecimientos sociales, instituciones y un […]

Medkulturnost

Otrok se rodi brez kulturnega razumevanja, kar pomeni, da se je „kulture“ treba naučiti. Skozi socialne stike, družbene dogodke, institucije in materialno zaznamovan svet se v […]

Medzikultúrnosť

Dieťa sa rodí bez kultúrneho porozumenia, t. j. „kultúra“ je niečo, čo sa musí naučiť. Prostredníctvom sociálnych kontaktov, spoločenských udalostí, inštitúcií a materiálne ovplyvneného sveta sa […]

Interkulturalitet

Ett barn föds utan kulturell förståelse – dvs. „kultur“ är något som man måste lära sig. Genom sociala kontakter, sociala händelser, institutioner och en materiellt påverkad […]

Интеркультурализм

Ребенок рождается без культурного понимания, т.е. „культура“ – это то, чему нужно научиться. Благодаря социальным контактам, социальным событиям, институтам и миру, находящемуся под материальным влиянием, у […]