Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Befogadás

A befogadásnak különböző meghatározásai vagy területei vannak. A szó latin eredetére utalva az inklúzió az includo „bezárni, körülzárni“ szóból származik (vö. Pons). Az inklúziót a kirekesztés […]

Інклюзія

Існують різні визначення або сфери інклюзії. З огляду на латинське походження слова, інклюзія походить від includo – „включати, обмежувати“ (див. Pons). Інклюзія розглядається як протилежність виключенню […]

Kapsayıcılık

Kapsayıcılığın çeşitli tanımları veya alanları vardır. Kelimenin Latince kökenine atıfla, içerme includo „içine almak, hapsetmek „ten gelmektedir (bkz. Pons). İçerme, dışlamanın karşıtı veya entegrasyon teriminin bir […]

Zařazení

Existují různé definice nebo oblasti inkluze. S odkazem na latinský původ slova pochází inkluze z includo „uzavřít, ohraničit“ (srov. Pons). Inkluze je chápána jako opak exkluze […]

Inclusión

Existen varias definiciones o ámbitos de la inclusión. En referencia al origen latino de la palabra, inclusión procede de includo „encerrar, confinar“ (cf. Pons). La inclusión […]

Vključevanje

Obstajajo različne opredelitve ali področja vključevanja. Glede na latinski izvor besede inkluzija izhaja iz includo „zapreti, omejiti“ (prim. Pons). Vključevanje se razume kot nasprotje izključevanja ali […]

Inklúzia

Existujú rôzne definície alebo oblasti inklúzie. S odkazom na latinský pôvod slova inklúzia pochádza z includo „uzavrieť, ohraničiť“ (porov. Pons). Inklúzia sa chápe ako opak exklúzie […]

Inkludering

Det finns olika definitioner eller områden för inkludering. Med hänvisning till ordets latinska ursprung kommer inkludering från includo „att innesluta, att begränsa“ (jfr Pons). Inkludering ses […]

Инклюзия

Существуют различные определения или области инклюзии. Если обратиться к латинскому происхождению слова, то инклюзия происходит от includo „заключать, ограничивать“ (ср. Понс). Инклюзия рассматривается как противоположность исключению […]