Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Pidgin

Az 1970-es évek végén Craig Volker ausztrál nyelvész az ausztrál Goldcoast városában tanult egy iskolás lánytól, aki otthon, Pápua Új-Guineában németül beszélt. A nyelvész így fedezte […]

Піджин

Наприкінці 1970-х років австралійський лінгвіст Крейг Волкер навчався в австралійському місті Голдкост у школярки, яка вдома в Папуа-Новій Гвінеї розмовляла німецькою. Так лінгвіст відкрив для себе […]

Pidgin

1970’lerin sonunda Avustralyalı dilbilimci Craig Volker, Avustralya’nın Goldcoast kentinde, Papua Yeni Gine’deki evinde Almanca konuşan bir kız öğrenciden bu dili öğrendi. Dilbilimci, o zamanlar bilinmeyen ve […]

Pidžin

Na konci 70. let se australský lingvista Craig Volker učil v australském městě Goldcoast od školačky, která doma na Papui-Nové Guineji mluvila německy. Takto lingvista objevil […]

Pidgin

A finales de los años setenta, el lingüista australiano Craig Volker se enteró por una estudiante de la ciudad australiana de Goldcoast de que hablaba alemán […]

Pidgin

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja je avstralski jezikoslovec Craig Volker od študentke iz avstralskega mesta Goldcoast izvedel, da doma na Papui Novi Gvineji govori nemško. Tako […]

Befogadás

A befogadásnak különböző meghatározásai vagy területei vannak. A szó latin eredetére utalva az inklúzió az includo „bezárni, körülzárni“ szóból származik (vö. Pons). Az inklúziót a kirekesztés […]

Інклюзія

Існують різні визначення або сфери інклюзії. З огляду на латинське походження слова, інклюзія походить від includo – „включати, обмежувати“ (див. Pons). Інклюзія розглядається як протилежність виключенню […]

Kapsayıcılık

Kapsayıcılığın çeşitli tanımları veya alanları vardır. Kelimenin Latince kökenine atıfla, içerme includo „içine almak, hapsetmek „ten gelmektedir (bkz. Pons). İçerme, dışlamanın karşıtı veya entegrasyon teriminin bir […]

Zařazení

Existují různé definice nebo oblasti inkluze. S odkazem na latinský původ slova pochází inkluze z includo „uzavřít, ohraničit“ (srov. Pons). Inkluze je chápána jako opak exkluze […]

Inclusión

Existen varias definiciones o ámbitos de la inclusión. En referencia al origen latino de la palabra, inclusión procede de includo „encerrar, confinar“ (cf. Pons). La inclusión […]

Vključevanje

Obstajajo različne opredelitve ali področja vključevanja. Glede na latinski izvor besede inkluzija izhaja iz includo „zapreti, omejiti“ (prim. Pons). Vključevanje se razume kot nasprotje izključevanja ali […]

Inklúzia

Existujú rôzne definície alebo oblasti inklúzie. S odkazom na latinský pôvod slova inklúzia pochádza z includo „uzavrieť, ohraničiť“ (porov. Pons). Inklúzia sa chápe ako opak exklúzie […]

Inkludering

Det finns olika definitioner eller områden för inkludering. Med hänvisning till ordets latinska ursprung kommer inkludering från includo „att innesluta, att begränsa“ (jfr Pons). Inkludering ses […]

Инклюзия

Существуют различные определения или области инклюзии. Если обратиться к латинскому происхождению слова, то инклюзия происходит от includo „заключать, ограничивать“ (ср. Понс). Инклюзия рассматривается как противоположность исключению […]