Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Сніжинка

Люди або організації іноді колективно виключаються через дискримінаційні заяви або дії. Принизливий термін „сніжинка“ може бути використаний критикованими особами чи організаціями для звинувачення колективу, який їх […]

Szellemiség

A mentalitás kifejezés a latinból származik (mens „az elmét illetően“). A mindennapi nyelvben a Duden szótár szerint az egyének, társadalmi csoportok vagy akár egész népek „elméjének […]

Ментальність

Термін „ментальність“ походить з латинської мови (mens – „той, що стосується розуму“). У повсякденній мові, згідно зі словником Дудена, він означає „тип розуму і духу“ або […]

Zihniyet

Zihniyet terimi Latince kökenlidir (mens „zihinle ilgili“). Günlük dilde, Duden sözlüğüne göre, bir „zihin ve ruh türü“ veya bireylerin, sosyal grupların ve hatta tüm halkların „özel […]

Mentalita

Výraz mentalita má původ v latině (mens „týkající se mysli“). V běžném jazyce podle Dudova slovníku označuje „typ mysli a ducha“ nebo „zvláštní způsob myšlení a […]

Mentalidad

El término mentalidad tiene su origen en el latín (mens „relativo a la mente“). En el lenguaje cotidiano, según el diccionario Duden, se refiere a un […]

Miselnost

Izraz mentaliteta izvira iz latinščine (mens „v zvezi z umom“). V vsakdanjem jeziku se po Dudnovem slovarju nanaša na „vrsto uma in duha“ ali „poseben način […]

Mentalita

Pojem mentalita má pôvod v latinčine (mens „týkajúci sa mysle“). V bežnom jazyku sa podľa Dudenovho slovníka vzťahuje na „typ mysle a ducha“ alebo „osobitný spôsob […]

Mentalitet

Begreppet mentalitet har sitt ursprung i latin (mens „om sinnet“). I dagligt tal avses enligt Duden en „typ av sinne och anda“ eller ett „särskilt sätt […]

Менталитет

Термин „менталитет“ имеет латинское происхождение (mens – „относящийся к разуму“). В повседневном языке, согласно словарю Дудена, он обозначает „тип ума и духа“ или „особый образ мыслей […]