Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Globalizáció

A globalizáció nem egy állapot, hanem egy folyamat, és úgy értelmezhető, mint „a „denacionalizáció“ egy formája, amely különböző területeket érint, például a kommunikációt, a kultúrát, a […]

Глобалізація

Глобалізація – це не стан, а процес, і її можна розуміти як „форму „денаціоналізації“, що впливає на різні сфери, такі як комунікація, культура, навколишнє середовище, політика […]

Küreselleşme

Küreselleşme bir durum değil, bir süreçtir ve „iletişim, kültür, çevre, siyaset ve ekonomi gibi farklı alanları etkileyen bir ‚uluslararasılaşma‘ biçimi“ olarak anlaşılabilir. (Starke/ Tosun 2019, 183) […]

Globalizace

Globalizace není stav, ale proces a lze ji chápat jako „formu ‚odnárodňování‘, která ovlivňuje různé oblasti, jako je komunikace, kultura, životní prostředí, politika a ekonomika“. (Starke/Tosun […]

Globalización

La globalización no es un estado sino un proceso y puede entenderse como una „forma de ‚desnacionalización‘ que afecta a diferentes ámbitos como la comunicación, la […]

Globalizacija

Globalizacija ni stanje, temveč proces, ki ga lahko razumemo kot „obliko ‚raznarodovanja‘, ki vpliva na različna področja, kot so komunikacija, kultura, okolje, politika in gospodarstvo“. (Starke/Tosun […]

Globalizácia

Globalizácia nie je stav, ale proces a možno ju chápať ako „formu ‚odnárodňovania‘, ktorá ovplyvňuje rôzne oblasti, ako je komunikácia, kultúra, životné prostredie, politika a hospodárstvo“. […]

Globalisering

Globalisering är inte ett tillstånd utan en process och kan förstås som en „form av ‚denationalisering‘ som påverkar olika områden som kommunikation, kultur, miljö, politik och […]

Глобализация

Глобализация – это не состояние, а процесс, и ее можно понимать как „форму „денационализации“, которая затрагивает различные сферы, такие как коммуникация, культура, окружающая среда, политика и […]