Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Sokszínűség

A sokszínűség kifejezés nem egy rögzített, egyértelműen meghatározott fogalomra utal, hanem egy olyan diskurzust jelent, amely „a társadalmi sokszínűség megfelelő politikai, jogi, gazdasági és pedagógiai kezelésének […]

Різноманітність

Термін „різноманіття“ не означає фіксовану, чітко визначену концепцію, а являє собою дискурс, який „розглядає питання належного політичного, правового, економічного та педагогічного поводження з соціальним різноманіттям“ (Sievers […]

Çeşitlilik

Çeşitlilik terimi sabit, açıkça tanımlanmış bir kavrama atıfta bulunmamakta, „toplumsal çeşitliliğin uygun siyasi, hukuki, ekonomik ve pedagojik ele alınışına ilişkin soruyu ele alan“ bir söylemi temsil […]

Rozmanitost

Termín diverzita neodkazuje na pevný, jasně definovaný pojem, ale představuje diskurz, který „řeší otázku vhodného politického, právního, ekonomického a pedagogického zacházení se sociální diverzitou“ (Sievers 2013, […]

Diversidad

El término diversidad no se refiere a un concepto fijo y claramente definido, sino que representa un discurso que „aborda la cuestión del tratamiento político, jurídico, […]

Raznolikost

Izraz raznolikost se ne nanaša na ustaljen, jasno opredeljen koncept, temveč predstavlja diskurz, ki „obravnava vprašanje ustreznega političnega, pravnega, ekonomskega in pedagoškega obravnavanja družbene raznolikosti“ (Sievers […]

Rozmanitosť

Pojem diverzita sa nevzťahuje na pevný, jasne definovaný koncept, ale predstavuje diskurz, ktorý „rieši otázku vhodného politického, právneho, ekonomického a pedagogického zaobchádzania so sociálnou diverzitou“ (Sievers […]

Mångfald

Begreppet mångfald syftar inte på ett fast, tydligt definierat begrepp, utan representerar en diskurs som „behandlar frågan om den lämpliga politiska, juridiska, ekonomiska och pedagogiska hanteringen […]

Многообразие

Термин „разнообразие“ не относится к фиксированной, четко определенной концепции, а представляет собой дискурс, в котором „рассматривается вопрос о надлежащей политической, правовой, экономической и педагогической обработке социального […]