Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Szekularizáció

A szekularizáció fogalma nincs egyértelműen definiálva, de vitatott. A latin saeculum szóból származik, és „korszakot“, „századot“, de „világot“ vagy „világi (gondolkodású)“ is jelent (DWDS 2019). Az […]

Секуляризація

Термін „секуляризація“ не має чіткого визначення, але є дискусійним. Він походить від латинського слова saeculum і означає „вік“, „століття“, а також „світ“ або „мирський (розумовий)“ (DWDS […]

Sekülerleşme

Sekülerleşme terimi net bir şekilde tanımlanmamıştır, ancak tartışmalıdır. Latince saeculum kelimesinden gelmektedir ve „çağ“, „yüzyıl“ ve aynı zamanda „dünya“ veya „dünyevi (düşünen)“ anlamına gelmektedir (DWDS 2019). […]

Sekularizace

Pojem sekularizace není jasně definován, ale je sporný. Pochází z latinského slova saeculum a znamená „věk“, „století“, ale také „svět“ nebo „světský (smýšlející)“ (DWDS 2019). Jedním […]

Secularización

El término secularización no está claramente definido, sino que es objeto de controversia. Proviene de la palabra latina saeculum y significa „edad“, „siglo“, pero también „mundo“ […]

Sekularizacija

Izraz sekularizacija ni jasno opredeljen in je sporen. Izhaja iz latinske besede saeculum in pomeni „starost“, „stoletje“, pa tudi „svet“ ali „svetovno (misleči)“ (DWDS 2019). Eden […]

Sekularizácia

Pojem sekularizácia nie je jasne definovaný, ale je sporný. Pochádza z latinského slova saeculum a znamená „vek“, „storočie“, ale aj „svet“ alebo „svetský (zmýšľajúci)“ (DWDS 2019). […]

Sekularisering

Begreppet sekularisering är inte tydligt definierat, utan är omtvistat. Det kommer från det latinska ordet saeculum och betyder „ålder“, „århundrade“, men också „värld“ eller „världsligt (sinnat)“ […]

Секуляризация

Термин „секуляризация“ не имеет четкого определения и является спорным. Он происходит от латинского слова saeculum и означает „век“, „столетие“, а также „мир“ или „мирское (мышление)“ (DWDS […]