Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Kritikus események

A kritikus incidensek olyan interkulturális félreértések, amelyeket az emberi viselkedés esettanulmányaként rövid elbeszélésekben rögzítettek. Ezek introspektív betekintést nyújtanak a kultúrák közötti észlelés, értelmezés és értékelés összefüggéseibe […]

Критичні інциденти

Критичні інциденти – це міжкультурні непорозуміння, зафіксовані у вигляді тематичних досліджень людської поведінки у взаємодії коротких наративів. Вони пропонують інтроспективний погляд на контексти міжкультурного сприйняття, інтерпретації […]

Kritik Olaylar

Kritik olaylar, kısa anlatıların etkileşiminde insan davranışının vaka çalışmaları olarak kaydedilen kültürlerarası yanlış anlamalardır. Kültürlerarası algılama, yorumlama ve değerlendirme bağlamlarına ilişkin iç gözlemsel içgörüler sunarlar (bkz. […]

Kritické události

Kritické incidenty jsou interkulturní nedorozumění, která jsou zaznamenána jako případové studie lidského chování v interakci krátkých vyprávění. Nabízejí introspektivní vhled do kontextů interkulturního vnímání, interpretace a […]

Incidentes críticos

Los incidentes críticos son malentendidos interculturales que se registran como estudios de casos del comportamiento humano en la interacción de narraciones breves. Ofrecen una visión introspectiva […]

Kritični incidenti

Kritični incidenti so medkulturni nesporazumi, ki so zabeleženi kot študije primerov človeškega vedenja v interakciji kratkih pripovedi. Ponujajo introspektivni vpogled v kontekste medkulturnega dojemanja, razlage in […]

Kritické incidenty

Kritické incidenty sú medzikultúrne nedorozumenia, ktoré sú zaznamenané ako prípadové štúdie ľudského správania v interakcii krátkych rozprávaní. Ponúkajú introspektívny pohľad na kontexty medzikultúrneho vnímania, interpretácie a […]

Kritiska incidenter

Kritiska incidenter är interkulturella missförstånd som registreras som fallstudier av mänskligt beteende i samspel med korta berättelser. De erbjuder introspektiva insikter i kontexter av interkulturell uppfattning, […]

Критические инциденты

Критические инциденты – это межкультурные недоразумения, которые фиксируются как тематические исследования человеческого поведения во взаимодействии коротких повествований. Они предлагают интроспективный взгляд на контексты межкультурного восприятия, интерпретации […]