Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Der Eisberg

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.
23. März 2020

Digitalisierung

E-Learning

E-Learning ermöglicht kontinuierliches Arbeiten - unabhängig von Zeit und Ort. Für jeden. Maßgeschneidert.

Test

Vorurteile

Test der Harvard-University: Die eigenen Vorurteile sind einem nicht unbedingt immer bewusst...

Hofstede

Geert Hofstede holland kultúrakutató, szociálpszichológus, a Maastrichti Egyetem emeritus professzora a szervezeti antropológia és a nemzetközi menedzsment területén. Szakmai körökben őt tartják a statisztikán alapuló interkulturális […]

Хофстеде

Ґерт Гофстеде – голландський культуролог, соціальний психолог і почесний професор організаційної антропології та міжнародного менеджменту в Маастрихтському університеті. У професійних колах він вважається засновником статистично обґрунтованих […]

Hofstede

Geert Hofstede Hollandalı bir kültür bilimci, sosyal psikolog ve Maastricht Üniversitesi’nde örgütsel antropoloji ve uluslararası yönetim alanında emeritus profesördü. Profesyonel çevrelerde, istatistiksel temelli kültürlerarası araştırmanın kurucusu […]

Hofstede

Geert Hofstede byl nizozemský kulturolog, sociální psycholog a emeritní profesor organizační antropologie a mezinárodního managementu na Maastrichtské univerzitě. V odborných kruzích je považován za zakladatele statisticky […]

Hofstede

Geert Hofstede fue un científico cultural holandés, psicólogo social y profesor emérito de antropología organizativa y gestión internacional en la Universidad de Maastricht. En los círculos […]

Hofstede

Geert Hofstede je bil nizozemski kulturolog, socialni psiholog in zaslužni profesor organizacijske antropologije in mednarodnega menedžmenta na Univerzi v Maastrichtu. V strokovnih krogih velja za utemeljitelja […]

Civil society

Civil society The term civil society refers to a form of society characterized by independent socially and politically engaged citizens (see Duden 2020). This includes, for example, […]

Гражданско общество

Гражданско общество Терминът „гражданско общество“ се отнася до форма на обществото, която се характеризира с независими социално и политически ангажирани граждани (вж. Duden 2020). Това включва например […]

民间社会

民间社会 公民社会一词是指以独立的社会和政治参与的公民为特征的社会形式(参见Duden 2020)。 这包括,例如,在俱乐部、协会和教堂的活动或担任职务。 公民社会是活的民主的基石。民间社会提请注意当前的社会挑战,它认为这些挑战在政治层面上没有得到足够的重视。公民社会的 „阴暗面 „也可以通过排斥、不人道的行为等产生反民主的效果。负责任的公民是一个正常运作和关键的公民社会所必需的。 3 观点 这个词也可以从三个角度来看:规范、行动导向和以行动者为中心的角度。 1 这里的规范视角是指为更好的未来或更公正的社会而奋斗的公民社会;这种视角首先可以在反对专制或独裁制度的斗争中找到。 2 而行动导向的观点则是指社会内部的社会互动。例如,民间社会应该是非暴力的、有帮助的和以妥协为导向的。民间社会的这种基本态度得到了政治上创造的、法律框架的支持,如人权和基本权利。因此,它是分享和代表相同价值观的政治文化的一部分。 3 在以行为者为中心的公民社会视角中,重点是在家庭或公司结构之外独立工作的个人或组织。这发生在协会、非政府组织(NGO)、圈子、网络、联合会或类似结构中,脱离了市场、国家和私人领域等社会类别(参见Bpb 2020)。 公民社会与霸权主义 公民社会的概念,即società civile,常常被赋予规范性,从意大利马克思主义知识分子Antonio Gramsci(1891-1837)那里得到了一个重要的批判-分析性的扭曲。在一个社会经济分裂的资本主义社会中,公民社会领域不一定代表着与经济和政治整齐分离的民主和社会参与的避风港,但也可以像第一次世界大战结束时的革命时期那样,发挥 „坚固的堡垒和堡垒链“(Gramsci 1999, 874)的作用,它与国家权力合作,稳定现有的统治关系,缓冲和削弱解放的愿望。 因此,公民社会和政治领域一样,不是一个中立的空间,而是一个重要的空间,与整个社会的冲突性再生产有关,并且必然有争议,社会力量在其中为文化霸权而斗争。霸权,与基于胁迫的政治相反,表示一种 „植根于人们信仰的权力,不只是抽象地使统治合法化,而是将其嵌入被统治者的共识之中“(Haug/Davidson 2004, […]

Civilsamfundet

Civilsamfundet Udtrykket civilsamfund henviser til en samfundsform, der er kendetegnet ved uafhængige socialt og politisk engagerede borgere (jf. Duden 2020). Dette omfatter f.eks. aktiviteter i klubber, foreninger […]

Kodanikuühiskond

Kodanikuühiskond Mõiste kodanikuühiskond viitab ühiskonnavormile, mida iseloomustavad iseseisvad sotsiaalselt ja poliitiliselt aktiivsed kodanikud (vt Duden 2020). See hõlmab näiteks tegevust klubides, ühendustes ja kirikutes või ametikohtade ülevõtmist.  […]

Kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunta Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskuntamuotoa, jolle ovat ominaisia itsenäiset, sosiaalisesti ja poliittisesti sitoutuneet kansalaiset (ks. Duden 2020). Tähän kuuluu esimerkiksi toiminta kerhoissa, yhdistyksissä ja kirkoissa tai virkojen vastaanottaminen.  […]

Société civile

Société civile Le terme de société civile désigne une forme de société qui se caractérise par des citoyens indépendants engagés socialement et politiquement (voir Duden 2020). Cela […]

Κοινωνία των πολιτών

Κοινωνία των πολιτών Ο όρος κοινωνία των πολιτών αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από ανεξάρτητους κοινωνικά και πολιτικά ενεργούς πολίτες (βλ. Duden 2020). Αυτό περιλαμβάνει, […]

Masyarakat sipil

Masyarakat sipil Istilah masyarakat madani mengacu pada bentuk masyarakat yang dicirikan oleh warga negara yang mandiri secara sosial dan politik (cf. Duden 2020). Ini termasuk, misalnya, aktivitas […]