Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Szubkultúra

A szubkultúra kifejezés a latinból származik, és valami olyasmit jelent, mint „szubkultúra“. A szociológiai szótárban a következő definíciót találjuk a fogalomra: „Szubkultúrán olyan önálló társadalmi szubkultúrát […]

Субкультура

Термін „субкультура“ походить з латинської мови і означає щось на кшталт „підкультура“. У соціологічному словнику можна знайти таке визначення цього терміну: „Під субкультурою розуміють самодостатню соціальну […]

Alt Kültür

Alt kültür terimi Latince’den gelmektedir ve „alt kültür“ gibi bir anlama gelmektedir. Sosyoloji sözlüğünde terimin şu tanımı bulunabilir: „Alt kültür, kurumları, değerleri, normları, ihtiyaçları, davranışları ve […]

Subkultura

Pojem subkultura pochází z latiny a znamená něco jako „subkultura“. V sociologickém slovníku lze nalézt následující definici tohoto pojmu: „Subkulturou se rozumí samostatná sociální subkultura, která […]

Subcultura

El término subcultura procede del latín y significa algo así como „subcultura“. En el diccionario de sociología se puede encontrar la siguiente definición del término: „Se […]

Subkultura

Izraz subkultura izhaja iz latinščine in pomeni nekaj podobnega kot „subkultura“. V sociološkem slovarju najdemo naslednjo definicijo tega pojma: „Pod pojmom subkultura razumemo samostojno družbeno subkulturo, […]

Subkultúra

Pojem subkultúra pochádza z latinčiny a znamená niečo ako „subkultúra“. V sociologickom slovníku možno nájsť túto definíciu tohto pojmu: „Subkultúrou sa rozumie samostatná sociálna subkultúra, ktorá […]

Subkultur

Termen subkultur kommer från latin och betyder något i stil med „subkultur“. Följande definition av termen finns i sociologiordboken: „Subkultur förstås som en fristående social subkultur […]

Субкультура

Термин „субкультура“ происходит от латинского и означает что-то вроде „подкультура“. В социологическом словаре можно найти следующее определение этого термина: „Под субкультурой понимается самодостаточная социальная субкультура, отличающаяся […]