Сніжинка

Люди або організації іноді колективно виключаються через дискримінаційні заяви або дії. Принизливий термін „сніжинка“ може бути використаний критикованими особами чи організаціями для звинувачення колективу, який їх […]

Kar Tanesi

İnsanlar veya kuruluşlar bazen ayrımcı ifadeler veya eylemler nedeniyle toplu olarak dışlanırlar. Aşağılayıcı bir terim olan kar tanesi, eleştirilen kişi veya kuruluşlar tarafından, kendilerini dışlayan kolektifi […]

Sněhová vločka

Lidé nebo organizace jsou někdy kolektivně vyloučeni kvůli diskriminačním výrokům nebo činům. Pejorativní označení sněhová vločka pak mohou kritizovaní jednotlivci nebo organizace použít k obvinění kolektivu, […]

Copo de nieve

A veces se excluye colectivamente a personas u organizaciones por declaraciones o acciones discriminatorias. El término peyorativo copo de nieve puede ser utilizado entonces por las […]

Snežinke

Ljudje ali organizacije so včasih kolektivno izključeni zaradi diskriminatornih izjav ali dejanj. S slabšalnim izrazom snežinka lahko kritizirani posamezniki ali organizacije obtožijo kolektiv, ki jih je […]

Snehová vločka

Ľudia alebo organizácie sú niekedy kolektívne vylučovaní kvôli diskriminačným výrokom alebo činom. Pejoratívny výraz snehová vločka môžu potom kritizovaní jednotlivci alebo organizácie použiť na obvinenie kolektívu, […]

Lehrkraft mit Kopftuch – nur an Privatschulen möglich?

Die Schule ist ein Ort der kulturellen sowie religiösen Vielfalt. Das christlich-humanistisch geprägte Gymnasium „Canisius-Kolleg“ aus Berlin hat jüngst eine muslimische Lehrerin für naturwissenschaftliche Fächer eingestellt. […]