Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Többnyelvűség

A többnyelvűség – vagy többnyelvűség – arra a képességre utal, hogy valaki több (különböző) nyelvet beszél vagy ért (Duden 2018). „Ezek a sokféle nyelvek nemcsak a […]

Багатомовність

Багатомовність – або мультилінгвізм – означає здатність говорити або розуміти кілька (різноманітних) мов (Duden 2018). „Ці різноманітні мови включають не лише офіційні мови, але й регіональні […]

Çok Dillilik

Çok dillilik – veya çok dillilik – birden fazla (çeşitli) dili konuşma veya anlama becerisini ifade eder (Duden 2018). „Bu farklı diller yalnızca resmi dilleri değil, […]

Vícejazyčnost

Vícejazyčnost – neboli multilingvismus – označuje schopnost mluvit několika (různými) jazyky nebo jim rozumět (Duden 2018). „Tyto rozmanité jazyky zahrnují nejen úřední jazyky, ale také regionální, […]

Multilingüismo

El multilingüismo -o plurilingüismo- se refiere a la capacidad de hablar o entender varias lenguas (diversas) (Duden 2018). „Estas lenguas diversas incluyen no solo las lenguas […]

Večjezičnost

Večjezičnost – ali večjezičnost – se nanaša na sposobnost govoriti ali razumeti več (različnih) jezikov (Duden 2018). „Ti različni jeziki ne vključujejo le uradnih jezikov, temveč […]

Viacjazyčnosť

Viacjazyčnosť – alebo multilingvizmus – označuje schopnosť hovoriť alebo rozumieť viacerým (rôznym) jazykom (Duden 2018). „Tieto rozmanité jazyky zahŕňajú nielen úradné jazyky, ale aj regionálne, menšinové […]

Flerspråkighet

Med flerspråkighet – eller multilingualism – avses förmågan att tala eller förstå flera (olika) språk (Duden 2018). „Dessa olika språk omfattar inte bara officiella språk, utan […]

Многоязычие

Многоязычие – или мультилингвизм – означает способность говорить или понимать несколько (разнообразных) языков (Duden 2018). „Эти разнообразные языки включают в себя не только официальные языки, но […]