Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Testbeszéd

A testbeszéd mindenütt jelenlévő jelenség. Egyrészt megpróbáljuk „olvasni“ és értelmezni mások testbeszédét, másrészt mások ugyanezt teszik velünk. A kultúrák közötti kommunikációban a testbeszédnek különös jelentősége van. […]

Мова тіла

Мова тіла – це всюдисуще явище. З одного боку, ми намагаємося „читати“ та інтерпретувати мову тіла інших, з іншого боку, інші роблять те саме з нами. […]

Beden dili

Beden dili her yerde var olan bir olgudur. Bir yandan başkalarının beden dilini ‚okumaya‘ ve yorumlamaya çalışırız; diğer yandan başkaları da aynı şeyi bize yapar. Kültürlerarası […]

Řeč těla

Řeč těla je všudypřítomný fenomén. Na jedné straně se snažíme „číst“ a interpretovat řeč těla druhých, na druhé straně druzí dělají totéž s námi. V mezikulturní […]

Lenguaje corporal

El lenguaje corporal es un fenómeno omnipresente. Por un lado, intentamos „leer“ e interpretar el lenguaje corporal de los demás; por otro, los demás hacen lo […]

Govorica telesa

Govorica telesa je vseprisoten pojav. Po eni strani poskušamo „brati“ in razlagati govorico telesa drugih, po drugi strani pa drugi počnejo enako z nami. V medkulturni […]

Reč tela

Reč tela je všadeprítomný fenomén. Na jednej strane sa snažíme „čítať“ a interpretovať reč tela iných, na druhej strane iní robia to isté s nami. V […]

Kroppsspråk

Kroppsspråk är ett allestädes närvarande fenomen. Å ena sidan försöker vi „läsa“ och tolka andras kroppsspråk, å andra sidan gör andra samma sak med oss. I […]

Язык тела

Язык телодвижений – явление вездесущее. С одной стороны, мы пытаемся „читать“ и интерпретировать язык тела других людей, с другой стороны, другие люди делают то же самое […]