Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Сніжинка

Люди або організації іноді колективно виключаються через дискримінаційні заяви або дії. Принизливий термін „сніжинка“ може бути використаний критикованими особами чи організаціями для звинувачення колективу, який їх […]

Metakulturális humanizáció

A metakulturális humanizáció kifejezés Hans Kilian német szociálpszichológus és alkalmazott pszichoanalízis professzorra vezethető vissza. Történelmi gyökerek A Köhler Alapítvány a németországi Tudományok és Bölcsészettudományok Adományozóinak Szövetségében […]

Метакультурна гуманізація

Термін „метакультурна гуманізація“ належить німецькому професору соціальної психології та прикладного психоаналізу Гансу Кіліану. Історичне коріння Фонд Келера в Асоціації донорів для сприяння розвитку природничих і гуманітарних […]

Metakültürel insanlaştırma

Metakültürel hümanizasyon terimi, Alman sosyal psikoloji ve uygulamalı psikanaliz profesörü Hans Kilian’a kadar uzanmaktadır. Tarihsel kökler Almanya’daki Bilim ve Beşeri Bilimleri Destekleme Bağışçılar Birliği bünyesindeki Köhler […]

Metakulturní humanizace

Termín metakulturní humanizace pochází od německého profesora sociální psychologie a aplikované psychoanalýzy Hanse Kiliana. Historické kořeny Köhlerova nadace v dárcovském sdružení na podporu věd a humanitních […]

Humanización metacultural

El término humanización metacultural se remonta al profesor alemán de psicología social y psicoanálisis aplicado Hans Kilian. Raíces históricas La Fundación Köhler de la Asociación de […]

Metakulturna humanizacija

Izraz metakulturna humanizacija je znan od nemškega profesorja socialne psihologije in uporabne psihoanalize Hansa Kiliana. Zgodovinske korenine Fundacija Köhler v Združenju donatorjev za spodbujanje naravoslovnih in […]

Metakultúrna humanizácia

Pojem metakultúrna humanizácia pochádza od nemeckého profesora sociálnej psychológie a aplikovanej psychoanalýzy Hansa Kiliana. Historické korene Nadácia Köhler v darcovskom združení na podporu humanitných vied v […]

Metakulturell humanisering

Termen metakulturell humanisering går tillbaka till den tyske professorn i socialpsykologi och tillämpad psykoanalys Hans Kilian. Historiska rötter Köhler Foundation i Donors‘ Association for the Promotion […]

Метакультурная гуманизация

Термин „метакультурная гуманизация“ восходит к немецкому профессору социальной психологии и прикладного психоанализа Гансу Килиану. Исторические корни Фонд Келера, входящий в Ассоциацию доноров по развитию естественных и […]