Medienerziehung

Digitaldämmerung

Wie lernen Kinder Verantwortung im Umgang mit Medien? Ideen eines verantwortungsbewussten Vaters.

Wortschatz

Hobbys

Deutsch lernen - interessant und mit unserem online-Angebot immer und überall.

E-Learning

Wetter

Und nun: das Wetter. Spielerisch und alltagsnah Deutsch lernen - auch digital.

6 Lerneinheiten

Körper

Deutsch lernen - interaktiv und motivierend. Thema: der menschliche Körper. Diktat, Memory, Drag & Drop.
26. März 2020

Multimedial

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell der Kultur - multimedial gestaltet mit Film, Lückentext, Comic und Audio.

In memoriam

Sally Perel

Salomon „Sally“ Perel war als Jude Hitlerjunge - ein tragisches Drama in vielen Akten.

Media education

Media education: How do you teach your children to use media responsibly? Reflections and experiences of a concerned father who gradually realizes what it all means… […]

Yoga und Sprache

„In der Musik bin ich die Melodie.“ Bhagavad Gita  Yoga und Sprache   Inhaltsverzeichnis  0 Vorbemerkungen  1 Was ist Sprache? 2 Heilige Sprache: Sanskrit 3 Sprechen […]

Über die hohe Kunst der Kommunikation

Herzlich willkommen zu unserm Videoseminar „Über die hohe Kunst der Kommunikation“. Ein kurzer Vorspann: “Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte […]

Coaching & Seminare

Kompetent!

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Organisationen, Behörden und Unternehmen.

Hópehely

Az emberek vagy szervezetek néha kollektíven kirekesztődnek diszkriminatív kijelentések vagy cselekedetek miatt. A hópehely pejoratív kifejezést ilyenkor a kritizált egyének vagy szervezetek arra használhatják, hogy az […]

Metaszenzitivitás

A metaszenzitivitás azt a kompetenciát írja le, hogy empatikusan felismerjük a kommunikációs konfliktust, és közvetett módon, például saját kommunikációs viselkedésünk megváltoztatásával megoldjuk azt. Ennek előfeltétele a […]

Метачутливість

Метасенситивність описує здатність емпатично розпізнавати комунікативний конфлікт і вирішувати його опосередковано, наприклад, шляхом зміни власної комунікативної поведінки. Передумовою для цього є відчуття вербальних і невербальних сигналів, […]

Metasensitivite

Üst-duyarlılık, iletişimsel bir çatışmayı empatik olarak fark etme ve örneğin kişinin kendi iletişimsel davranışını değiştirerek dolaylı olarak çözme yetkinliğini tanımlar. Bunun ön koşulu, sözlü ve sözsüz […]

Metasenzitivita

Metasenzitivita popisuje schopnost empaticky rozpoznat komunikační konflikt a nepřímo ho řešit, například změnou vlastního komunikačního chování. Předpokladem pro to je cit pro verbální a neverbální signály […]

Metasensibilidad

La metasensibilidad describe la capacidad de reconocer empáticamente un conflicto comunicativo y resolverlo indirectamente, por ejemplo, modificando el propio comportamiento comunicativo. El requisito previo para ello […]

Metasenzitivnost

Metasenzitivnost opisuje sposobnost empatičnega prepoznavanja komunikacijskega konflikta in njegovega posrednega reševanja, na primer s spremembo lastnega komunikacijskega vedenja. Predpogoj za to je občutek za verbalne in […]

Metasenzitivita

Metasenzitivita opisuje schopnosť empaticky rozpoznať komunikačný konflikt a nepriamo ho riešiť, napríklad zmenou vlastného komunikačného správania. Predpokladom na to je cit pre verbálne a neverbálne signály, […]

Metasensitivitet

Metasensitivitet beskriver förmågan att empatiskt känna igen en kommunikativ konflikt och lösa den indirekt, till exempel genom att ändra sitt eget kommunikativa beteende. Förutsättningen för detta […]

Метасенситивность

Метачувствительность – это способность эмпатически распознавать коммуникативный конфликт и разрешать его опосредованно, например, путем изменения собственного коммуникативного поведения. Предпосылкой для этого является восприятие вербальных и невербальных […]